Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die medewerkers van De Auto Cleaner voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers verrichten. Afwijkende afspraken gelden uitsluitend als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Frequentie
Het object van opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd.

Duur
De overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging
De overeenkomst van opdracht aan De Auto Cleaner kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel opdrachtgever als De Auto Cleaner, zonder recht op schadevergoeding.

Methode
Opdrachtnemer reinigt het object o.a. met behulp van ecologische producten en microvezeldoeken. Deze reinigingsmethode is zowel voor het exterieur als interieur van toepassing. Het gebruik van chemicaliën wordt zo veel mogelijk beperkt. Voor de waxlaag wordt gebruik gemaakt van een ecologisch afbreekbare substantie. Het oppervlaktewater wordt op geen enkele wijze verontreinigd.

Reinigingsresultaat
Bij een normaal vervuild object mag de opdrachtgever verwachten dat alle vervuiling wordt verwijderd. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer en lijmresten worden beperkt verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het object zoals lakschade met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het object door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.

Instructies
De opdrachtgever behoort zich aan de eventuele instructies te houden van degene die namens De Auto Cleaner diens object wast, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van De Auto Cleaner kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van de auto dat deze niet volledig bereikbaar is voor de medewerkers van De Auto Cleaner of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in de auto bij interieurreiniging. Tevens wordt opdrachtgever geacht de medewerkers van De Auto Cleaner te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van De Auto Cleaner mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email ingediend te worden, bij voorkeur binnen 24 uur, zodat redelijkerwijs is na te gaan of de uitvoering van de opdracht van De Auto Cleaner de oorzaak van desbetreffende klacht kan zijn geweest.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht en is beperkt tot het niveau waartoe De Auto Cleaner is verzekerd, inclusief opzichtdekking. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt door de reinigingsmethode van De Auto Cleaner niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Ook het verplaatsen, door een medewerker van De Auto Cleaner van het te reinigen object, in opdracht van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Betaling
De factuur wordt elektronisch dan wel handmatig door De Auto Cleaner ter beschikking gesteld. Betaling geschiedt contant of op factuurbasis. Bij het niet betalen van een factuur verstuurt De Auto Cleaner een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Indien de betaling vervolgens niet binnen de daarvoor opgegeven termijn is ontvangen behoudt De Auto Cleaner zich nadrukkelijk het recht voor om, zonder nadere kennisgeving, de gehele vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.